SSH

Podtrzymywanie sesji

Linux

Z poziomu root -a w katalogu /etc/ssh/ssh_config dodajemy dwie linijki:
ServerAliveInterval 300
TCPKeepAlive yes

MacOS

Dodajemy te same linijki w pliku konfiguracyjnym klienta ssh, czyli /etc/ssh_config.

W razie problemów polecam opis konfiguracji klienta ssh, w konsoli(terminal) wpisujemy:
man ssh_config

Windows i klient Putty

W zakładce Connection ustawiamy wartość:
Seconds between keepalives: 300