Aktualności

28 III 2017

  • W związku ze zmianami na serwerze poczty elektronicznej została wprowadzona nowa nakładka www pod adresem https://webmail.ifj.edu.pl, dotychczasowa nakładka OpenWebMail dostępna pod adresem https://mail.ifj.edu.pl zostanie w niedługim czasie wyłączone ze względu na brak możliwości dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i szyfrowania.
    Prosimy o logowanie się już do nowej nakładki przy użyciu loginów imię.nazwisko@ifj.edu.pl lub w postaci skróconej
    np. Jan Nowak jan.nowak@ifj.edu.pl, jnowak@ifj.edu.pl, jnowak.

    Osoby korzystające z klientów typu Outlook, Thunderbird itp. nie muszą w obecnej chwili nić zmieniać.